Φιλοσοφική Σχολή
Εκδηλώσεις τμημάτος
Επιλέγω Φιλοσοφική - Εκδήλωση Ενημέρωσης 1
(Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018, 09:00 - 11:30)
Εκδήλωση ενημέρωσης μαθητών Λυκείου της Φιλοσοφικής Σχολής στο πλαίσιο της Ημέρας Ανοικτών Πυλών του ΕΚΠΑ
Διαθέσιμες θέσεις: 0 / 150
Επιλέγω Φιλοσοφική - Εκδήλωση Ενημέρωσης 2
(Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018, 12:00 - 14:30)
Εκδήλωση ενημέρωσης μαθητών Λυκείου της Φιλοσοφικής Σχολής στο πλαίσιο της Ημέρας Ανοικτών Πυλών του ΕΚΠΑ
Διαθέσιμες θέσεις: 0 / 150