Ημέρα Ανοικτών Πυλών του ΕΚΠΑ

1 Μαρτίου 2019

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει καθιερώσει την Ημέρα «Ανοικτών Πυλών» για την επίσκεψη μαθητών και μαθητριών Λυκείου στις Σχολές και στα Τμήματα του Πανεπιστημίου. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενημέρωση των μαθητών/τριών για το αντικείμενο σπουδών που τους ενδιαφέρει και η ξενάγησή τους στους πανεπιστημιακούς χώρους.

 

Κατά την ημέρα αυτή, οι Σχολές/Τμήματα του Ε.Κ.Π.Α. θα υποδέχονται τους μαθητές και μαθήτριες, με τη συνοδεία των καθηγητών τους, για δίωρες ξεναγήσεις μετά από κράτηση θέσεων σε προκαθορισμένη ώρα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, με τη συνδρομή καθηγητικού και διοικητικού προσωπικού του Ε.Κ.Π.Α., καθώς και εθελοντών φοιτητών, οι μαθητές και μαθήτριες θα ενημερώνονται για το επιστημονικό αντικείμενο της Σχολής/Τμήματος, τις επαγγελματικές προοπτικές που παρέχει, τα διδασκόμενα μαθήματα, τις ερευνητικές και λοιπές ακαδημαϊκές δραστηριότητες, θα επισκέπτονται τους ακαδημαϊκούς χώρους (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, βιβλιοθήκες, μουσεία) και θα παρακολουθούν άλλες δράσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα διαμορφώσει κάθε Σχολή/Τμήμα. Ως Ημέρα «Ανοικτών Πυλών» του Ε.Κ.Π.Α. για το έτος 2019 ορίζεται η 1η Μαρτίου.

 

Η μετακίνηση των μαθητών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία. H καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής θα ανακοινωθεί σύντομα.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, μπορεί να γίνεται λήψη φωτογραφιών οι οποίες στη συνέχεια θα αναρτηθούν στους ιστοτόπους των Σχολών και Τμημάτων του Ε.Κ.Π.Α. ή τον κεντρικό ιστότοπο του ιδρύματος. Απαιτείται έγκριση των γονέων για τη λήψη φωτογραφιών των μαθητών και για την ανάρτησή τους. Όταν δεν υπάρχει έγκριση των γονέων, είναι ευθύνη των εκπαιδευτικών συνοδών να απομακρύνουν τους συγκεκριμένους μαθητές κατά τη διάρκεια λήψης φωτογραφιών.

Το πρόγραμμα των διαθέσιμων εκδηλώσεων θα ανακοινωθεί σύντομα.