Ημέρα Ανοικτών Πυλών

2 Νοεμβρίου 2018

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τους υπεύθυνους των τμημάτων μέσω των παρακάτω ηλεκτρονικών διευθύνσεων. Για ταχύτερη επικοινωνία, παρακαλούμε στο μήνυμά σας να αναφέρετε στοιχεία όπως όνομα σχολικής μονάδας, τηλέφωνο επικοινωνίας, όνομα διευθυντή, κλπ.