Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Εκδηλώσεις τμημάτος
Εκδήλωση Ενημέρωσης 1
(Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018, 10:00 - 11:30)
Ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Τμήματος. Ξενάγηση στους χώρους διδασκαλίας και τα εργαστήρια Γνωστικής Επιστήμης και Digital Humanities. Σημείο συνάντησης το parking παραπλεύρως του Γυμναστηρίου της Πανεπιστημιούπολης.
Διαθέσιμες θέσεις: 38 / 60
Εκδήλωση Ενημέρωσης 2
(Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018, 11:30 - 13:00)
Ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Τμήματος. Ξενάγηση στους χώρους διδασκαλίας και τα εργαστήρια Γνωστικής Επιστήμης και Digital Humanities. Σημείο συνάντησης το parking παραπλεύρως του Γυμναστηρίου της Πανεπιστημιούπολης.
Διαθέσιμες θέσεις: 8 / 60
Εκδήλωση Ενημέρωσης 3
(Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018, 13:00 - 14:30)
Ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Τμήματος. Ξενάγηση στους χώρους διδασκαλίας και τα εργαστήρια Γνωστικής Επιστήμης και Digital Humanities. Σημείο συνάντησης το parking παραπλεύρως του Γυμναστηρίου της Πανεπιστημιούπολης.
Διαθέσιμες θέσεις: 35 / 60