Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εκδηλώσεις τμημάτος
Γνωριμία με το Τμήμα & επιδείξεις -Εκδήλωση 1
(Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018, 09:15 - 11:45)
Η γνωριμία με το Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών περιλαμβάνει ξενάγηση στους χώρους του Τμήματος και του Υπολογιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου, ενημέρωση και συζήτηση για το Τμήμα και ξενάγηση σε επιδείξεις ψηφιακών εφαρμογών και τεχνολογικών συστημάτων από καθηγητές και ερευνητές του Τμήματος. Η διάρκεια της επίσκεψης είναι περίπου 2,5 ώρες.
Διαθέσιμες θέσεις: 0 / 100
Γνωριμία με το Τμήμα & επιδείξεις - Εκδήλωση 2
(Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018, 10:30 - 13:00)
Η γνωριμία με το Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών περιλαμβάνει ξενάγηση στους χώρους του Τμήματος και του Υπολογιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου, ενημέρωση και συζήτηση για το Τμήμα και ξενάγηση σε επιδείξεις ψηφιακών εφαρμογών και τεχνολογικών συστημάτων από καθηγητές και ερευνητές του Τμήματος. Η διάρκεια της επίσκεψης είναι περίπου 2,5 ώρες.
Διαθέσιμες θέσεις: 1 / 100