Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εκδηλώσεις τμημάτος
Επίσκεψη στο Εργαστήριο Κλιματολογίας και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος
(Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018, 10:00 - 10:45)
Παρακολούθηση του προγράμματος "Καιρός για Πειραματισμούς" και γνωριμία με το πρόγραμμα Copernicus της Ε.Ε. για την παρακολούθηση της Γης από το διάστημα.
Διαθέσιμες θέσεις: 0 / 35
Επίσκεψη στο Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
(Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018, 11:00 - 11:45)
Ξενάγηση στα αξιόλογα εκθέματα και στις δραστηριότητες του Μουσείου από το εξειδικευμένο προσωπικό
Διαθέσιμες θέσεις: 0 / 35
Επίσκεψη στο Μουσείο Παλαιοντολογίας και Γεωλογίας
(Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018, 12:00 - 12:45)
Ξενάγηση στα αξιόλογα εκθέματα και στις δραστηριότητες του Μουσείου από το εξειδικευμένο προσωπικό
Διαθέσιμες θέσεις: 5 / 35