Τμήμα Βιολογίας
Εκδηλώσεις τμημάτος
Εκδήλωση Ενημέρωσης 1
(Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018, 09:00 - 11:00)
1) Ενημέρωση των επισκεπτών με μια σύντομη παρουσίαση, σε ένα από τα αμφιθέατρα του Τμήματος.
2) Περιήγηση, σε ομάδες των 20 ατόμων, στους χώρους εργαστηριακών ασκήσεων, στους χώρους έρευνας και στα Μουσεία (Ζωολογικό Μουσείο, Αττικό Τοπίο και Περιβάλλον).
Σύντομη ενημέρωση για τις σημαντικότερες από τις δραστηριότητες κάθε Τομέα, σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα.
3) Συγκέντρωση των επισκεπτών στον Κεντρικό Διάδρομο της εισόδου του Τμήματος όπου, εθελοντές φοιτητές και μέλη ΔΕΠ θα παρουσιάζουν ενδιαφέροντα θέματα και θα δέχονται ερωτήσεις.
Διαθέσιμες θέσεις: 0 / 80
Εκδήλωση Ενημέρωσης 2
(Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018, 11:00 - 13:00)
1) Ενημέρωση των επισκεπτών με μια σύντομη παρουσίαση, σε ένα από τα αμφιθέατρα του Τμήματος.
2) Περιήγηση, σε ομάδες των 20 ατόμων, στους χώρους εργαστηριακών ασκήσεων, στους χώρους έρευνας και στα Μουσεία (Ζωολογικό Μουσείο, Αττικό Τοπίο και Περιβάλλον).
Σύντομη ενημέρωση για τις σημαντικότερες από τις δραστηριότητες κάθε Τομέα, σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα.
3) Συγκέντρωση των επισκεπτών στον Κεντρικό Διάδρομο της εισόδου του Τμήματος όπου, εθελοντές φοιτητές και μέλη ΔΕΠ θα παρουσιάζουν ενδιαφέροντα θέματα και θα δέχονται ερωτήσεις.
Διαθέσιμες θέσεις: 8 / 80
Εκδήλωση Ενημέρωσης 3
(Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018, 13:00 - 15:00)
1) Ενημέρωση των επισκεπτών με μια σύντομη παρουσίαση, σε ένα από τα αμφιθέατρα του Τμήματος.
2) Περιήγηση, σε ομάδες των 20 ατόμων, στους χώρους εργαστηριακών ασκήσεων, στους χώρους έρευνας και στα Μουσεία (Ζωολογικό Μουσείο, Αττικό Τοπίο και Περιβάλλον).
Σύντομη ενημέρωση για τις σημαντικότερες από τις δραστηριότητες κάθε Τομέα, σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα.
3) Συγκέντρωση των επισκεπτών στον Κεντρικό Διάδρομο της εισόδου του Τμήματος όπου, εθελοντές φοιτητές και μέλη ΔΕΠ θα παρουσιάζουν ενδιαφέροντα θέματα και θα δέχονται ερωτήσεις.
Διαθέσιμες θέσεις: 63 / 80
Εκδήλωση Ενημέρωσης 4
(Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018, 15:00 - 17:00)
1) Ενημέρωση των επισκεπτών με μια σύντομη παρουσίαση, σε ένα από τα αμφιθέατρα του Τμήματος.
2) Περιήγηση, σε ομάδες των 20 ατόμων, στους χώρους εργαστηριακών ασκήσεων, στους χώρους έρευνας και στα Μουσεία (Ζωολογικό Μουσείο, Αττικό Τοπίο και Περιβάλλον).
Σύντομη ενημέρωση για τις σημαντικότερες από τις δραστηριότητες κάθε Τομέα, σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα.
3) Συγκέντρωση των επισκεπτών στον Κεντρικό Διάδρομο της εισόδου του Τμήματος όπου, εθελοντές φοιτητές και μέλη ΔΕΠ θα παρουσιάζουν ενδιαφέροντα θέματα και θα δέχονται ερωτήσεις.
Διαθέσιμες θέσεις: 80 / 80