Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Εκδηλώσεις τμημάτος
ΠΤΔΕ/ΤΕΑΠΗ: Εκδήλωση Ενημέρωσης 1
(Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018, 09:00 - 11:00)
Υποδοχή μαθητών και συνοδών καθηγητών Λυκείου σε κεντρική αίθουσα της Σχολής. Παρουσίαση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) και του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ) από καθηγητές των Τμημάτων. Ξενάγηση στους χώρους των Τμημάτων. Δυνατότητα παρακολούθησης μέρους ακαδημαϊκής διάλεξης. Σημείο προσέλευσης: Ναυαρίνου 13 Α (κτίριο Νέου Χημείου).
Διαθέσιμες θέσεις: 41 / 75
ΠΤΔΕ/ΤΕΑΠΗ: Εκδήλωση Ενημέρωσης 2
(Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018, 11:00 - 13:00)
Υποδοχή μαθητών και συνοδών καθηγητών Λυκείου σε κεντρική αίθουσα της Σχολής. Παρουσίαση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) και του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ) από καθηγητές των Τμημάτων. Ξενάγηση στους χώρους των Τμημάτων. Δυνατότητα παρακολούθησης μέρους ακαδημαϊκής διάλεξης. Σημείο προσέλευσης: Ναυαρίνου 13 Α (κτίριο Νέου Χημείου).
Διαθέσιμες θέσεις: 33 / 75
ΠΤΔΕ/ΤΕΑΠΗ: Εκδήλωση Ενημέρωσης 3
(Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018, 13:00 - 15:00)
Υποδοχή μαθητών και συνοδών καθηγητών Λυκείου σε κεντρική αίθουσα της Σχολής. Παρουσίαση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) και του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ) από καθηγητές των Τμημάτων. Ξενάγηση στους χώρους των Τμημάτων. Δυνατότητα παρακολούθησης μέρους ακαδημαϊκής διάλεξης. Σημείο προσέλευσης: Ναυαρίνου 13 Α (κτίριο Νέου Χημείου).
Διαθέσιμες θέσεις: 75 / 75