Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Εκδηλώσεις τμημάτος
Ενημέρωση για τη φυσιογνωμία του Τμήματος - Εκδήλωση 1
(Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018, 09:30 - 11:30)
Ενημέρωση των μαθητών για τη φυσιογνωμία και το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών.
Ενημέρωση από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και υποψήφιους διδάκτορες για τη φοιτητική εμπειρία.
Παρακολούθηση ενδεικτικού μαθήματος.
Επίσκεψη στη βιβλιοθήκη του Τμήματος.
Διαθέσιμες θέσεις: 5 / 30
Ενημέρωση για τη φυσιογνωμία του Τμήματος - Εκδήλωση 2
(Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018, 10:00 - 12:00)
Ενημέρωση των μαθητών για τη φυσιογνωμία και το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών.
Ενημέρωση από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και υποψήφιους διδάκτορες για τη φοιτητική εμπειρία.
Παρακολούθηση ενδεικτικού μαθήματος.
Επίσκεψη στη βιβλιοθήκη του Τμήματος.
Διαθέσιμες θέσεις: 0 / 30
Ενημέρωση για τη φυσιογνωμία του Τμήματος - Εκδήλωση 3
(Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018, 10:30 - 12:30)
Ενημέρωση των μαθητών για τη φυσιογνωμία και το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών.
Ενημέρωση από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και υποψήφιους διδάκτορες για τη φοιτητική εμπειρία.
Παρακολούθηση ενδεικτικού μαθήματος.
Επίσκεψη στη βιβλιοθήκη του Τμήματος.
Διαθέσιμες θέσεις: 4 / 30
Ενημέρωση για τη φυσιογνωμία του Τμήματος - Εκδήλωση 4
(Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018, 11:00 - 13:00)
Ενημέρωση των μαθητών για τη φυσιογνωμία και το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών.
Ενημέρωση από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και υποψήφιους διδάκτορες για τη φοιτητική εμπειρία.
Παρακολούθηση ενδεικτικού μαθήματος.
Επίσκεψη στη βιβλιοθήκη του Τμήματος.
Διαθέσιμες θέσεις: 30 / 30
Ενημέρωση για τη φυσιογνωμία του Τμήματος - Εκδήλωση 5
(Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018, 11:30 - 13:30)
Ενημέρωση των μαθητών για τη φυσιογνωμία και το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών.
Ενημέρωση από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και υποψήφιους διδάκτορες για τη φοιτητική εμπειρία.
Παρακολούθηση ενδεικτικού μαθήματος.
Επίσκεψη στη βιβλιοθήκη του Τμήματος.
Διαθέσιμες θέσεις: 2 / 30