Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Εκδηλώσεις τμημάτος
Ημέρα ανοιχτών πυλών ΕΜΜΕ - Εκδήλωση 1
(Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018, 10:00 - 11:30)
Ι. Υποδοχή μαθητών και ενημέρωσή τους σχετικά με το Τμήμα/Συζήτηση-Ερωτήσεις.
ΙΙ. Περιήγηση στα Εργαστήρια και παρουσίαση των δραστηριοτήτων τους.
ΙΙΙ.Ξενάγηση σε αμφιθέατρο διδασκαλίας.
Σημείο συνάντησης είσοδος Γρυπαρείου Μεγάρου (Σοφοκλέους 1-Αθήνα, εντός στοάς)
Διαθέσιμες θέσεις: 20 / 25
Ημέρα ανοιχτών πυλών ΕΜΜΕ - Εκδήλωση 2
(Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018, 12:00 - 13:30)
Ι. Υποδοχή μαθητών και ενημέρωσή τους σχετικά με το Τμήμα/Συζήτηση-Ερωτήσεις.
ΙΙ. Περιήγηση στα Εργαστήρια και παρουσίαση των δραστηριοτήτων τους.
ΙΙΙ.Ξενάγηση σε αμφιθέατρο διδασκαλίας.
Σημείο συνάντησης είσοδος Γρυπαρείου Μεγάρου (Σοφοκλέους 1-Αθήνα, εντός στοάς)
Διαθέσιμες θέσεις: 20 / 25