Τμήμα Μαθηματικών
Εκδηλώσεις τμημάτος
Εκδήλωση Ενημέρωσης 1
(Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018, 09:00 - 11:00)
«Εκδήλωση Ενημέρωσης 1» (09:00 - 11:00) στο Τμήμα Μαθηματικών
- Παρουσίαση του Τμήματος,
- Σύντομη ομιλία για μια θεματική περιοχή των Μαθηματικών
- Ξενάγηση στους χώρους του Τμήματος (Βιβλιοθήκη, αίθουσα διδασκαλίας ή εργαστήριο).
Διαθέσιμες θέσεις: 0 / 40
Εκδήλωση Ενημέρωσης 2
(Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018, 11:00 - 13:00)
«Εκδήλωση Ενημέρωσης 2» (11:00 - 13:00) στο Τμήμα Μαθηματικών
- Παρουσίαση του Τμήματος,
- Σύντομη ομιλία για μια θεματική περιοχή των Μαθηματικών
- Ξενάγηση στους χώρους του Τμήματος (Βιβλιοθήκη, αίθουσα διδασκαλίας ή εργαστήριο).
Διαθέσιμες θέσεις: 20 / 40
Εκδήλωση Ενημέρωσης 3
(Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018, 13:00 - 15:00)
«Εκδήλωση Ενημέρωσης 3» (13:00 - 15:00) στο Τμήμα Μαθηματικών
- Παρουσίαση του Τμήματος,
- Σύντομη ομιλία για μια θεματική περιοχή των Μαθηματικών
- Ξενάγηση στους χώρους του Τμήματος (Βιβλιοθήκη, αίθουσα διδασκαλίας ή εργαστήριο).
Διαθέσιμες θέσεις: 40 / 40