Τμήμα Οδοντιατρικής
Εκδηλώσεις τμημάτος
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ - Εκδήλωση 1
(Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018, 09:00 - 10:30)
Η επίσκεψη θα περιλαμβάνει ενημέρωση για το πρόγραμμα σπουδών της Οδοντιατρικής Σχολής, αλλά και επίσκεψη στα εργαστήρια και τις κλινικές.
Σημείο συνάντησης: Κεντρική Είσοδος Οδοντιατρικής Σχολής, Θηβών 2, Γουδή, έναντι Νοσοκομείου Παίδων.
Διαθέσιμες θέσεις: 0 / 20
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ - Εκδήλωση 2
(Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018, 10:30 - 12:00)
Η επίσκεψη θα περιλαμβάνει ενημέρωση για το πρόγραμμα σπουδών της Οδοντιατρικής Σχολής, αλλά και επίσκεψη στα εργαστήρια και τις κλινικές.
Σημείο συνάντησης: Κεντρική Είσοδος Οδοντιατρικής Σχολής, Θηβών 2, Γουδή, έναντι Νοσοκομείου Παίδων.
Διαθέσιμες θέσεις: 5 / 20
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ - Εκδήλωση 3
(Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018, 12:00 - 13:30)
Η επίσκεψη θα περιλαμβάνει ενημέρωση για το πρόγραμμα σπουδών της Οδοντιατρικής Σχολής, αλλά και επίσκεψη στα εργαστήρια και τις κλινικές.
Σημείο συνάντησης: Κεντρική Είσοδος Οδοντιατρικής Σχολής, Θηβών 2, Γουδή, έναντι Νοσοκομείου Παίδων.
Διαθέσιμες θέσεις: 20 / 20