Τμήμα Ιατρικής
Εκδηλώσεις τμημάτος
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1
(Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018, 09:00 - 11:30)
Υποδοχή μαθητών - παρουσίαση της Ιατρικής Σχολής. Προβολή βίντεο της ιστορικής διαδρομής (1837-2017) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Επισκέψεις/παρουσιάσεις: Ανθρωπολογικό Μουσείο, Μουσείο Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής, Μουσείο Ανατομίας, Κέντρο Προσομοίωσης Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής. Αναμνηστικά ΕΚΠΑ σε μαθητές.
Σημείο προσέλευσης: Νέο Αμφιθέατρο Φυσιολογίας Ιατρικής Σχολής (Κτήριο 15) - Μικράς Ασίας 75, Γουδή

Σημειώσεις:
1) Οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες των 25 ατόμων. Απαιτείται να υπάρχει τουλάχιστον ένας (1) υπεύθυνος εκπαιδευτικός συνοδός για κάθε ομάδα των 25 μαθητών.
2) Απαιτείται έγκριση των γονέων για τη λήψη φωτογραφιών των μαθητών κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και για την ανάρτησή τους στον ιστότοπο του ΕΚΠΑ και της Ιατρικής Σχολής. Όταν δεν υπάρχει έγκριση των γονέων, είναι ευθύνη των εκπαιδευτικών συνοδών να απομακρύνουν τους συγκεκριμένους μαθητές κατά τη διάρκεια λήψης φωτογραφιών.
Διαθέσιμες θέσεις: 0 / 100
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 2
(Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018, 12:00 - 14:30)
Υποδοχή μαθητών - παρουσίαση της Ιατρικής Σχολής. Προβολή βίντεο της ιστορικής διαδρομής (1837-2017) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Επισκέψεις/παρουσιάσεις: Ανθρωπολογικό Μουσείο, Μουσείο Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής, Μουσείο Ανατομίας, Κέντρο Προσομοίωσης Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής. Αναμνηστικά ΕΚΠΑ σε μαθητές.
Σημείο προσέλευσης: Νέο Αμφιθέατρο Φυσιολογίας Ιατρικής Σχολής (Κτήριο 15) - Μικράς Ασίας 75, Γουδή

Σημειώσεις:
1) Οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες των 25 ατόμων. Απαιτείται να υπάρχει τουλάχιστον ένας (1) υπεύθυνος εκπαιδευτικός συνοδός για κάθε ομάδα των 25 μαθητών.
2) Απαιτείται έγκριση των γονέων για τη λήψη φωτογραφιών των μαθητών κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και για την ανάρτησή τους στον ιστότοπο του ΕΚΠΑ και της Ιατρικής Σχολής. Όταν δεν υπάρχει έγκριση των γονέων, είναι ευθύνη των εκπαιδευτικών συνοδών να απομακρύνουν τους συγκεκριμένους μαθητές κατά τη διάρκεια λήψης φωτογραφιών.
Διαθέσιμες θέσεις: 4 / 100