Τμήμα Νοσηλευτικής
Εκδηλώσεις τμημάτος
Εκδήλωση Ενημέρωσης 3
(Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018, 11:00 - 12:00)
«Εκδήλωση Ενημέρωσης 3» (11:00 - 12:00) στο Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ

Υποδοχή μαθητών
Παρουσίαση του Τμήματος Νοσηλευτικής με Προβολή Video :
Παρουσίαση power point για το ερευνητικό έργο του Τμήματος Νοσηλευτικής
Ενημέρωση για τις δυνατότητες επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
Ξενάγηση στους χώρους και στα Εργαστήρια του Τμήματος.

Σημείο προσέλευσης: Είσοδος Κτιρίου Τμήματος Νοσηλευτικής, Παπαδιαμαντοπούλου 123, Γουδί, Αθήνα.
Διαθέσιμες θέσεις: 10 / 30
Εκδήλωση Ενημέρωσης 3
(Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018, 12:00 - 13:00)
Υποδοχή μαθητών
Παρουσίαση του Τμήματος Νοσηλευτικής με Προβολή Video :
Παρουσίαση power point για το ερευνητικό έργο του Τμήματος Νοσηλευτικής
Ενημέρωση για τις δυνατότητες επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
Ξενάγηση στους χώρους και στα Εργαστήρια του Τμήματος.

Σημείο προσέλευσης: Είσοδος Κτιρίου Τμήματος Νοσηλευτικής, Παπαδιαμαντοπούλου 123, Γουδί, Αθήνα.
Διαθέσιμες θέσεις: 30 / 30