Θεολογική Σχολή
Εκδηλώσεις τμημάτος
Εκδήλωση Ενημέρωσης 1
(Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018, 09:00 - 11:00)
Υποδοχή των μαθητών και ενημέρωση για την Ιστορία της Θεολογικής Σχολής και των Τμημάτων της στο Μεγάλο Αμφιθέατρο του Τμήματος Θεολογίας.
Σύντομη περιγραφή και έκθεση του περιεχομένου των προσφερόμενων μαθημάτων.
Στόχοι της Θεολογικής επιστήμης και ενημέρωση σχετικά με την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων.
Ξενάγηση στους χώρους της Σχολής, στις αίθουσες διδασκαλίας και των δύο Τμημάτων, στη Βιβλιοθήκη, το Μουσείο, το Αγιογραφικό Εργαστήρι και τα Σπουδαστήρια.
Διαθέσιμες θέσεις: 30 / 30
Εκδήλωση Ενημέρωσης 2
(Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018, 11:00 - 13:00)
Υποδοχή των μαθητών και ενημέρωση για την Ιστορία της Θεολογικής Σχολής και των Τμημάτων της στο Μεγάλο Αμφιθέατρο του Τμήματος Θεολογίας.
Σύντομη περιγραφή και έκθεση του περιεχομένου των προσφερόμενων μαθημάτων.
Στόχοι της Θεολογικής επιστήμης και ενημέρωση σχετικά με την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων.
Ξενάγηση στους χώρους της Σχολής, στις αίθουσες διδασκαλίας και των δύο Τμημάτων, στη Βιβλιοθήκη, το Μουσείο, το Αγιογραφικό Εργαστήρι και τα Σπουδαστήρια.
Διαθέσιμες θέσεις: 11 / 30
Εκδήλωση Ενημέρωσης 3
(Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018, 13:00 - 15:00)
Υποδοχή των μαθητών και ενημέρωση για την Ιστορία της Θεολογικής Σχολής και των Τμημάτων της στο Μεγάλο Αμφιθέατρο του Τμήματος Θεολογίας.
Σύντομη περιγραφή και έκθεση του περιεχομένου των προσφερόμενων μαθημάτων.
Στόχοι της Θεολογικής επιστήμης και ενημέρωση σχετικά με την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων.
Ξενάγηση στους χώρους της Σχολής, στις αίθουσες διδασκαλίας και των δύο Τμημάτων, στη Βιβλιοθήκη, το Μουσείο, το Αγιογραφικό Εργαστήρι και τα Σπουδαστήρια.
Διαθέσιμες θέσεις: 30 / 30