Τμήμα Χημείας
Εκδηλώσεις τμημάτος
Παρουσίαση του Τμήματος Χημείας 1η ζώνη
(Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018, 09:00 - 11:00)
Διαθέσιμες θέσεις: 0 / 200
Παρουσίαση του Τμήματος Χημείας 2η ζώνη
(Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018, 11:00 - 13:00)
Διαθέσιμες θέσεις: 0 / 200
Παρουσίαση του Τμήματος Χημείας 1η ζώνη
(Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2019, 09:00 - 11:00)
Διαθέσιμες θέσεις: 250 / 250