Τμήμα Φυσικής
Εκδηλώσεις τμημάτος
Εκδήλωση Ενημέρωσης 1
(Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018, 09:00 - 11:00)
Εκδήλωση Ενημέρωσης. Ώρες 09:00 - 11:00, στο Τμήμα Φυσικής. Συνάντηση στη Βόρεια Είσοδο του Τμήματος Φυσικής, η οποία κοιτάζει το Νεκροταφείο Ζωγράφου.
Διαθέσιμες θέσεις: 0 / 60
Εκδήλωση Ενημέρωσης 2
(Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018, 11:00 - 13:00)
Εκδήλωση Ενημέρωσης. Ώρες 11:00 - 13:00, στο Τμήμα Φυσικής. Συνάντηση στη Βόρεια Είσοδο του Τμήματος Φυσικής, η οποία κοιτάζει το Νεκροταφείο Ζωγράφου.
Διαθέσιμες θέσεις: 0 / 60