Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εκδηλώσεις τμημάτος
Εκδήλωση Ενημέρωσης 1
(Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, 09:00 - 11:00)
Παρουσίαση της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού:
• Ενημέρωση για τις σπουδές στο Τμήμα
• Επιστημονικά πεδία που καλύπτονται
• Επαγγελματικές διέξοδοι
• Γνωριμία με τα εργαστήρια και τους χώρους διδασκαλίας. Παρακολούθηση διδασκαλίας

Σημείο συνάντησης:
- Κεντρική είσοδος Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη, 17237, Αθήνα
Αναπληρωτής Καθηγητής Εμμανουήλ Σκορδίλης, 210-7276024, eskord@phed.uoa.gr
Διαθέσιμες θέσεις: 20 / 60
Εκδήλωση Ενημέρωσης 2
(Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, 11:00 - 13:00)
Παρουσίαση της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού:
• Ενημέρωση για τις σπουδές στο Τμήμα
• Επιστημονικά πεδία που καλύπτονται
• Επαγγελματικές διέξοδοι
• Γνωριμία με τα εργαστήρια και τους χώρους διδασκαλίας. Παρακολούθηση διδασκαλίας

Σημείο συνάντησης:
- Κεντρική είσοδος Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη, 17237, Αθήνα
Αναπληρωτής Καθηγητής Εμμανουήλ Σκορδίλης, 210-7276024, eskord@phed.uoa.gr
Διαθέσιμες θέσεις: 35 / 60
Εκδήλωση Ενημέρωσης 3
(Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, 13:00 - 15:00)
Παρουσίαση της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού:
• Ενημέρωση για τις σπουδές στο Τμήμα
• Επιστημονικά πεδία που καλύπτονται
• Επαγγελματικές διέξοδοι
• Γνωριμία με τα εργαστήρια και τους χώρους διδασκαλίας. Παρακολούθηση διδασκαλίας

Σημείο συνάντησης:
- Κεντρική είσοδος Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη, 17237, Αθήνα
Αναπληρωτής Καθηγητής Εμμανουήλ Σκορδίλης, 210-7276024, eskord@phed.uoa.gr
Διαθέσιμες θέσεις: 60 / 60