Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Εκδηλώσεις τμημάτος
Ενημέρωση για τη φυσιογνωμία του Τμήματος
(Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, 09:30 - 12:00)
Ενημέρωση των μαθητών για τη φυσιογνωμία και το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (09:30 - 12:00)
Διαθέσιμες θέσεις: 30 / 30
Συζήτηση με τους φοιτητές
(Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, 10:15 - 12:45)
Ενημέρωση από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και υποψήφιους διδάκτορες για τη φοιτητική εμπειρία (10:15-12:45).
Διαθέσιμες θέσεις: 30 / 30
Παρακολούθηση ενδεικτικού μαθήματος
(Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, 11:00 - 13:30)
Παρακολούθηση ενδεικτικού μαθήματος στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (11:00-13:30).
Διαθέσιμες θέσεις: 30 / 30
Επίσκεψη στη βιβλιοθήκη του Τμήματος
(Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, 12:00 - 14:30)
Επίσκεψη στη βιβλιοθήκη του Τμήματος του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (12:00-14:30)
Διαθέσιμες θέσεις: 30 / 30