Τμήμα Μαθηματικών
Εκδηλώσεις τμημάτος
Εκδήλωση Ενημέρωσης 1
(Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, 10:00 - 12:00)
«Εκδήλωση Ενημέρωσης 1» (10:00 - 12:00) στο Τμήμα Μαθηματικών
- Παρουσίαση του Τμήματος,
- Σύντομη ομιλία για μια θεματική περιοχή των Μαθηματικών
- Ξενάγηση στους χώρους του Τμήματος (Βιβλιοθήκη, αίθουσα διδασκαλίας ή εργαστήριο).
Διαθέσιμες θέσεις: 0 / 40
Εκδήλωση Ενημέρωσης 2
(Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, 12:00 - 14:00)
«Εκδήλωση Ενημέρωσης 2» (12:00 - 14:00) στο Τμήμα Μαθηματικών
- Παρουσίαση του Τμήματος,
- Σύντομη ομιλία για μια θεματική περιοχή των Μαθηματικών
- Ξενάγηση στους χώρους του Τμήματος (Βιβλιοθήκη, αίθουσα διδασκαλίας ή εργαστήριο).
Διαθέσιμες θέσεις: 20 / 40
Εκδήλωση Ενημέρωσης 3
(Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, 14:00 - 16:00)
«Εκδήλωση Ενημέρωσης 3» (14:00 - 16:00) στο Τμήμα Μαθηματικών
- Παρουσίαση του Τμήματος,
- Σύντομη ομιλία για μια θεματική περιοχή των Μαθηματικών
- Ξενάγηση στους χώρους του Τμήματος (Βιβλιοθήκη, αίθουσα διδασκαλίας ή εργαστήριο).
Διαθέσιμες θέσεις: 34 / 40