Τμήμα Οδοντιατρικής
Εκδηλώσεις τμημάτος
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, 09:00 - 11:00)
Η επίσκεψη θα περιλαμβάνει ενημέρωση για το πρόγραμμα σπουδών της Οδοντιατρικής Σχολής, αλλά και επίσκεψη στα εργαστήρια και τις κλινικές.
Σημείο συνάντησης: Κεντρική Είσοδος, Οδοντιατρικής Σχολής, Θηβών 2, Γουδή, έναντι Νοσοκομείο Παίδων.
Διαθέσιμες θέσεις: 10 / 30
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, 13:00 - 15:00)
Η επίσκεψη θα περιλαμβάνει ενημέρωση για το πρόγραμμα σπουδών της Οδοντιατρικής Σχολής, αλλά και επίσκεψη στα εργαστήρια και τις κλινικές.
Σημείο συνάντησης: Κεντρική Είσοδος, Οδοντιατρικής Σχολής, Θηβών 2, Γουδή, έναντι Νοσοκομείο Παίδων.
Διαθέσιμες θέσεις: 5 / 30