Τμήμα Ιατρικής
Εκδηλώσεις τμημάτος
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1
(Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, 09:00 - 12:00)
Υποδοχή μαθητών Λυκείου. Παρουσίαση της Σχολής. Προβολή βίντεο της ιστορικής διαδρομής (1837-2017) της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Διάλεξη από μέλος ΔΕΠ και σύντομη εισήγηση από προπτυχιακό φοιτητή. Επισκέψεις/ παρουσιάσεις στο Ανθρωπολογικό Μουσείο, Μουσείο Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής, Μουσείο Ανατομίας, Κέντρο Προσομοίωσης Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής. Επίσκεψη σε έκθεση αναμνηστικών ΕΚΠΑ - αναμνηστικά σε μαθητές.
Σημείο προσέλευσης: είσοδος Ιατρικής Σχολής, Μικράς Ασίας 75, Αθήνα
Σημειώσεις:
1) Οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες των 25 ατόμων. Απαιτείται να υπάρχει τουλάχιστον ένας (1) υπεύθυνος εκπαιδευτικός συνοδός για κάθε ομάδα των 25 μαθητών.
2) Απαιτείται έγκριση των γονέων για τη λήψη φωτογραφιών των μαθητών κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και για την ανάρτησή τους στον ιστότοπο του ΕΚΠΑ και της Ιατρικής Σχολής. Όταν δεν υπάρχει έγκριση των γονέων, είναι ευθύνη των εκπαιδευτικών συνοδών να απομακρύνουν τους συγκεκριμένους μαθητές κατά τη διάρκεια λήψης φωτογραφιών.
Διαθέσιμες θέσεις: 0 / 100
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 2
(Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, 11:30 - 14:30)
Υποδοχή μαθητών Λυκείου. Παρουσίαση της Σχολής. Προβολή βίντεο της ιστορικής διαδρομής (1837-2017) της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Διάλεξη από μέλος ΔΕΠ και σύντομη εισήγηση από προπτυχιακό φοιτητή. Επισκέψεις/ παρουσιάσεις στο Ανθρωπολογικό Μουσείο, Μουσείο Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής, Μουσείο Ανατομίας, Κέντρο Προσομοίωσης Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής. Επίσκεψη σε έκθεση αναμνηστικών ΕΚΠΑ - αναμνηστικά σε μαθητές.
Σημείο προσέλευσης: είσοδος Ιατρικής Σχολής, Μικράς Ασίας 75, Αθήνα
Σημειώσεις:
1) Οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες των 25 ατόμων. Απαιτείται να υπάρχει τουλάχιστον ένας (1) υπεύθυνος εκπαιδευτικός συνοδός για κάθε ομάδα των 25 μαθητών.
2) Απαιτείται έγκριση των γονέων για τη λήψη φωτογραφιών των μαθητών κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και για την ανάρτησή τους στον ιστότοπο του ΕΚΠΑ και της Ιατρικής Σχολής. Όταν δεν υπάρχει έγκριση των γονέων, είναι ευθύνη των εκπαιδευτικών συνοδών να απομακρύνουν τους συγκεκριμένους μαθητές κατά τη διάρκεια λήψης φωτογραφιών.
Διαθέσιμες θέσεις: 15 / 100
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 3
(Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, 14:00 - 17:00)
Υποδοχή μαθητών Λυκείου. Παρουσίαση της Σχολής. Προβολή βίντεο της ιστορικής διαδρομής (1837-2017) της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Διάλεξη από μέλος ΔΕΠ και σύντομη εισήγηση από προπτυχιακό φοιτητή. Επισκέψεις/ παρουσιάσεις στο Ανθρωπολογικό Μουσείο, Μουσείο Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής, Μουσείο Ανατομίας, Κέντρο Προσομοίωσης Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής. Επίσκεψη σε έκθεση αναμνηστικών ΕΚΠΑ - αναμνηστικά σε μαθητές.
Σημείο προσέλευσης: είσοδος Ιατρικής Σχολής, Μικράς Ασίας 75, Αθήνα
Σημειώσεις:
1) Οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες των 25 ατόμων. Απαιτείται να υπάρχει τουλάχιστον ένας (1) υπεύθυνος εκπαιδευτικός συνοδός για κάθε ομάδα των 25 μαθητών.
2) Απαιτείται έγκριση των γονέων για τη λήψη φωτογραφιών των μαθητών κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και για την ανάρτησή τους στον ιστότοπο του ΕΚΠΑ και της Ιατρικής Σχολής. Όταν δεν υπάρχει έγκριση των γονέων, είναι ευθύνη των εκπαιδευτικών συνοδών να απομακρύνουν τους συγκεκριμένους μαθητές κατά τη διάρκεια λήψης φωτογραφιών.
Διαθέσιμες θέσεις: 100 / 100