Ημέρα Ανοικτών Πυλών

2 Νοεμβρίου 2018

Δυνατότητα δήλωσης συμμετοχής έχουν όλοι οι καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διαθέτουν λογαριασμό χρήστη στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ). Οι υπόλοιποι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο του τμήματος που τους ενδιαφέρει. Στοιχεία επικοινωνίας