Φιλοσοφική Σχολή
Εκδηλώσεις τμημάτος
Επιλέγω Φιλοσοφική - Εκδήλωση Ενημέρωσης 1 (1/11/2017)
(Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017, 09:00 - 13:00)
Εκδήλωση ενημέρωσης μαθητών Λυκείου της Φιλοσοφικής Σχολής στο πλαίσιο της ημέρας «Επιλέγω Φιλοσοφική» (1/11/2017)
Διαθέσιμες θέσεις: 0 / 300
Επιλέγω Φιλοσοφική - Εκδήλωση Ενημέρωσης 1 (24/11/2017)
(Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, 09:00 - 11:00)
Εκδήλωση ενημέρωσης μαθητών Λυκείου της Φιλοσοφικής Σχολής στο πλαίσιο της Ημέρας Ανοικτών Πυλών του ΕΚΠΑ
Διαθέσιμες θέσεις: 0 / 140
Επιλέγω Φιλοσοφική - Εκδήλωση Ενημέρωσης 2 (24/11/2017)
(Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, 12:00 - 14:00)
Εκδήλωση ενημέρωσης μαθητών Λυκείου της Φιλοσοφικής Σχολής στο πλαίσιο της Ημέρας Ανοικτών Πυλών του ΕΚΠΑ
Διαθέσιμες θέσεις: 0 / 140
Επιλέγω Φιλοσοφική - Εκδήλωση Ενημέρωσης 1 (24/11/2017)
(Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, 15:00 - 17:00)
Εκδήλωση ενημέρωσης μαθητών Λυκείου της Φιλοσοφικής Σχολής στο πλαίσιο της Ημέρας Ανοικτών Πυλών του ΕΚΠΑ
Διαθέσιμες θέσεις: 10 / 140