Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Εκδηλώσεις τμημάτος
Εκδήλωση Ενημέρωσης 1
(Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, 09:00 - 11:00)
Ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Τμήματος. Ξενάγηση στους χώρους διδασκαλίας και τα εργαστήρια Γνωστικής Επιστήμης και Digital Humanities. Σημείο συνάντησης το parking παραπλεύρως του Γυμναστηρίου της Πανεπιστημιούπολης.
Διαθέσιμες θέσεις: 20 / 50
Εκδήλωση Ενημέρωσης 2
(Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, 11:00 - 13:00)
Ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Τμήματος. Ξενάγηση στους χώρους διδασκαλίας και τα εργαστήρια Γνωστικής Επιστήμης και Digital Humanities. Σημείο συνάντησης το parking παραπλεύρως του Γυμναστηρίου της Πανεπιστημιούπολης.
Διαθέσιμες θέσεις: 30 / 50
Εκδήλωση Ενημέρωσης 3
(Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, 13:00 - 15:00)
Ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Τμήματος. Ξενάγηση στους χώρους διδασκαλίας και τα εργαστήρια Γνωστικής Επιστήμης και Digital Humanities. Σημείο συνάντησης το parking παραπλεύρως του Γυμναστηρίου της Πανεπιστημιούπολης.
Διαθέσιμες θέσεις: 30 / 30