Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εκδηλώσεις τμημάτος
Γνωριμία με το Τμήμα & επιδείξεις - G1
(Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, 09:00 - 11:00)
Η δίωρη γνωριμία με το Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών περιλαμβάνει ξενάγηση στους χώρους του Τμήματος και του Υπολογιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου, σύντομη παρακολούθηση μαθήματος σε αμφιθέατρο και επιδείξεις ψηφιακών εφαρμογών και τεχνολογικών συστημάτων από καθηγητές και ερευνητές του Τμήματος.
Διαθέσιμες θέσεις: 0 / 50
Γνωριμία με το Τμήμα & επιδείξεις - G2
(Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, 10:00 - 12:00)
Η δίωρη γνωριμία με το Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών περιλαμβάνει ξενάγηση στους χώρους του Τμήματος και του Υπολογιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου, σύντομη παρακολούθηση μαθήματος σε αμφιθέατρο και επιδείξεις ψηφιακών εφαρμογών και τεχνολογικών συστημάτων από καθηγητές και ερευνητές του Τμήματος.
Διαθέσιμες θέσεις: 0 / 50
Γνωριμία με το Τμήμα & επιδείξεις - G3
(Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, 11:00 - 13:00)
Η δίωρη γνωριμία με το Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών περιλαμβάνει ξενάγηση στους χώρους του Τμήματος και του Υπολογιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου, σύντομη παρακολούθηση μαθήματος σε αμφιθέατρο και επιδείξεις ψηφιακών εφαρμογών και τεχνολογικών συστημάτων από καθηγητές και ερευνητές του Τμήματος.
Διαθέσιμες θέσεις: 0 / 50
Γνωριμία με το Τμήμα & επιδείξεις - G4
(Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, 12:00 - 14:00)
Η δίωρη γνωριμία με το Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών περιλαμβάνει ξενάγηση στους χώρους του Τμήματος και του Υπολογιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου, σύντομη παρακολούθηση μαθήματος σε αμφιθέατρο και επιδείξεις ψηφιακών εφαρμογών και τεχνολογικών συστημάτων από καθηγητές και ερευνητές του Τμήματος.
Διαθέσιμες θέσεις: 0 / 51
Γνωριμία με το Τμήμα & επιδείξεις - G5
(Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, 13:00 - 15:00)
Η δίωρη γνωριμία με το Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών περιλαμβάνει ξενάγηση στους χώρους του Τμήματος και του Υπολογιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου, σύντομη παρακολούθηση μαθήματος σε αμφιθέατρο και επιδείξεις ψηφιακών εφαρμογών και τεχνολογικών συστημάτων από καθηγητές και ερευνητές του Τμήματος.
Διαθέσιμες θέσεις: 20 / 50
Γνωριμία με το Τμήμα & επιδείξεις - G6
(Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, 15:00 - 17:00)
Η δίωρη γνωριμία με το Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών περιλαμβάνει ξενάγηση στους χώρους του Τμήματος και του Υπολογιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου, σύντομη παρακολούθηση μαθήματος σε αμφιθέατρο και επιδείξεις ψηφιακών εφαρμογών και τεχνολογικών συστημάτων από καθηγητές και ερευνητές του Τμήματος.
Διαθέσιμες θέσεις: 50 / 50