Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εκδηλώσεις τμημάτος
Επίσκεψη στο Εργαστήριο Κλιματολογίας και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος
(Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, 10:00 - 14:00)
Παρακολούθηση του προγράμματος "Καιρός για Πειραματισμούς" και γνωριμία με το πρόγραμμα Copernicus της Ε.Ε. για την παρακολούθηση της Γης από το διάστημα.
Διαθέσιμες θέσεις: 59 / 200
Επίσκεψη στο Μουσείο Παλαιοντολογίας και Γεωλογίας
(Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, 10:00 - 14:00)
Ξενάγηση στα αξιόλογα εκθέματα και στις δραστηριότητες του Μουσείου από το εξειδικευμένο προσωπικό
Διαθέσιμες θέσεις: 136 / 200
Επίσκεψη στο Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
(Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, 11:00 - 15:00)
Ξενάγηση στα αξιόλογα εκθέματα και στις δραστηριότητες του Μουσείου από το εξειδικευμένο προσωπικό
Διαθέσιμες θέσεις: 200 / 200
Επίσκεψη στο Εργαστήριο Οικονομικής Γεωλογίας - Γεωχημείας
(Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, 12:00 - 16:00)
Επίδειξη πειράματος εξαγωγής χαλκού από ένα μετάλλευμά του, τον μαλαχίτη.
Διαθέσιμες θέσεις: 80 / 80