Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Εκδηλώσεις τμημάτος
Ημέρα ανοιχτών πυλών ΕΜΜΕ
(Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, 09:30 - 11:00)
Ι. Υποδοχή μαθητών και ενημέρωσή τους σχετικά με το Τμήμα/Συζήτηση-Ερωτήσεις.
ΙΙ. Περιήγηση στα Εργαστήρια και παρουσίαση των δραστηριοτήτων τους.
ΙΙΙ.Ξενάγηση σε αμφιθέατρο διδασκαλίας.
Σημείο συνάντησης είσοδος Γρυπαρείου Μεγάρου (Σοφοκλέους 1-Αθήνα, εντός στοάς)
Διαθέσιμες θέσεις: 11 / 30
Ημέρα ανοιχτών πυλών ΕΜΜΕ
(Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, 11:00 - 12:30)
Ι. Υποδοχή μαθητών και ενημέρωσή τους σχετικά με το Τμήμα/Συζήτηση-Ερωτήσεις.
ΙΙ. Περιήγηση στα Εργαστήρια και παρουσίαση των δραστηριοτήτων τους.
ΙΙΙ.Ξενάγηση σε αμφιθέατρο διδασκαλίας.
Σημείο συνάντησης είσοδος Γρυπαρείου Μεγάρου (Σοφοκλέους 1-Αθήνα, εντός στοάς)
Διαθέσιμες θέσεις: 0 / 25
Ημέρα ανοιχτών πυλών ΕΜΜΕ
(Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, 12:30 - 14:00)
Ι. Υποδοχή μαθητών και ενημέρωσή τους σχετικά με το Τμήμα/Συζήτηση-Ερωτήσεις.
ΙΙ. Περιήγηση στα Εργαστήρια και παρουσίαση των δραστηριοτήτων τους.
ΙΙΙ.Ξενάγηση σε αμφιθέατρο διδασκαλίας.
Σημείο συνάντησης είσοδος Γρυπαρείου Μεγάρου (Σοφοκλέους 1-Αθήνα, εντός στοάς)
Διαθέσιμες θέσεις: 30 / 30
Ημέρα ανοιχτών πυλών ΕΜΜΕ
(Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, 14:00 - 15:30)
Ι. Υποδοχή μαθητών και ενημέρωσή τους σχετικά με το Τμήμα/Συζήτηση-Ερωτήσεις.
ΙΙ. Περιήγηση στα Εργαστήρια και παρουσίαση των δραστηριοτήτων τους.
ΙΙΙ.Ξενάγηση σε αμφιθέατρο διδασκαλίας.
Σημείο συνάντησης είσοδος Γρυπαρείου Μεγάρου (Σοφοκλέους 1-Αθήνα, εντός στοάς)
Διαθέσιμες θέσεις: 25 / 25