Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Εκδηλώσεις τμημάτος
Εκδήλωση Ενημέρωσης 1
(Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, 10:00 - 12:00)
«Εκδήλωση Ενημέρωσης 1» (10:00 - 12:00) στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Η ενημέρωση των μαθητών/τριων θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο 16, Νέο Κτήριο Ν.Ο.Π.Ε. Σίνα 3, από την Αναπληρώτρια καθηγήτρια Εμμανουέλλα Δούση και τον Αναπληρωτή καθηγητή Δημήτρη Σωτηρόπουλο σε συνεργασία με ομάδα φοιτητών /τριών.
Διαθέσιμες θέσεις: 17 / 80