Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Εκδηλώσεις τμημάτος
Παρουσίαση Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
(Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, 10:00 - 12:00)
Παρουσίαση: Ιστορία του Τμήματος, Πρόγραμμα Σπουδών, Επαγγελματικές Προοπτικές
Επισκέψεις: Γρυπάρειο Μέγαρο, Βιβλιοθήκη, Μέγαρο Θεωρητικών Επιστημών
Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον σύνδεσμο ή επικολλήστε τον στον περιηγητή σας:
http://www.econ.uoa.gr/fileadmin/econ.uoa.gr/uploads/events/12-10-2017_TOE.docx
Διαθέσιμες θέσεις: 0 / 45
Παρουσίαση Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
(Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, 12:00 - 14:00)
Παρουσίαση: Ιστορία του Τμήματος, Πρόγραμμα Σπουδών, Επαγγελματικές Προοπτικές
Επισκέψεις: Γρυπάρειο Μέγαρο, Βιβλιοθήκη, Μέγαρο Θεωρητικών Επιστημών
Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον σύνδεσμο ή επικολλήστε τον στον περιηγητή σας:
http://www.econ.uoa.gr/fileadmin/econ.uoa.gr/uploads/events/12-10-2017_TOE.docx
Διαθέσιμες θέσεις: 30 / 45
Παρουσίαση Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
(Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, 14:00 - 16:00)
Παρουσίαση: Ιστορία του Τμήματος, Πρόγραμμα Σπουδών, Επαγγελματικές Προοπτικές
Επισκέψεις: Γρυπάρειο Μέγαρο, Βιβλιοθήκη, Μέγαρο Θεωρητικών Επιστημών
Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον σύνδεσμο ή επικολλήστε τον στον περιηγητή σας:
http://www.econ.uoa.gr/fileadmin/econ.uoa.gr/uploads/events/12-10-2017_TOE.docx
Διαθέσιμες θέσεις: 45 / 45