Τμήμα Νοσηλευτικής
Εκδηλώσεις τμημάτος
Εκδήλωση Ενημέρωσης 1
(Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, 10:00 - 12:00)
«Εκδήλωση Ενημέρωσης 1» (10:00 - 12:00) στο Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ

Υποδοχή μαθητών
Παρουσίαση του Τμήματος Νοσηλευτικής με Προβολή Video :
Παρουσίαση power point για το ερευνητικό έργο του Τμήματος Νοσηλευτικής
Ενημέρωση για τις δυνατότητες επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
Ξενάγηση στους χώρους και στα Εργαστήρια του Τμήματος.

Σημείο προσέλευσης: Είσοδος Κτιρίου Τμήματος Νοσηλευτικής, Παπαδιαμαντοπούλου 123, Γουδί, Αθήνα.
Διαθέσιμες θέσεις: 30 / 30
Εκδήλωση Ενημέρωσης 2
(Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, 12:00 - 14:00)
«Εκδήλωση Ενημέρωσης 2» (12:00 - 14:00) στο Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ

Υποδοχή μαθητών
Παρουσίαση του Τμήματος Νοσηλευτικής με Προβολή Video :
Παρουσίαση power point για το ερευνητικό έργο του Τμήματος Νοσηλευτικής
Ενημέρωση για τις δυνατότητες επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
Ξενάγηση στους χώρους και στα Εργαστήρια του Τμήματος.

Σημείο προσέλευσης: Είσοδος Κτιρίου Τμήματος Νοσηλευτικής, Παπαδιαμαντοπούλου 123, Γουδί, Αθήνα.
Διαθέσιμες θέσεις: 30 / 30
Εκδήλωση Ενημέρωσης 3
(Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, 14:00 - 16:00)
«Εκδήλωση Ενημέρωσης 3» (14:00 - 16:00) στο Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ

Υποδοχή μαθητών
Παρουσίαση του Τμήματος Νοσηλευτικής με Προβολή Video :
Παρουσίαση power point για το ερευνητικό έργο του Τμήματος Νοσηλευτικής
Ενημέρωση για τις δυνατότητες επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
Ξενάγηση στους χώρους και στα Εργαστήρια του Τμήματος.

Σημείο προσέλευσης: Είσοδος Κτιρίου Τμήματος Νοσηλευτικής, Παπαδιαμαντοπούλου 123, Γουδί, Αθήνα.
Διαθέσιμες θέσεις: 30 / 30