Τμήμα Φαρμακευτικής
Εκδηλώσεις τμημάτος
Εκδήλωση Ενημέρωσης 1
(Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, 10:00 - 12:00)
Παρουσίαση του Τμήματος Φαρμακευτικής :
• Ενημέρωση για τις σπουδές στο Τμήμα
• Επιστημονικά πεδία που καλύπτονται
• Έρευνα που διεξάγεται
• Επαγγελματικές διέξοδοι
• Γνωριμία με τα εργαστήρια.

Σημείο συνάντησης:
- Κεντρική είσοδος Τμήματος Φαρμακευτικής.
Διαθέσιμες θέσεις: 20 / 45
Εκδήλωση Ενημέρωσης 2
(Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, 12:00 - 14:00)
Παρουσίαση του Τμήματος Φαρμακευτικής :
• Ενημέρωση για τις σπουδές στο Τμήμα
• Επιστημονικά πεδία που καλύπτονται
• Έρευνα που διεξάγεται
• Επαγγελματικές διέξοδοι
• Γνωριμία με τα εργαστήρια.

Σημείο συνάντησης:
- Κεντρική είσοδος Τμήματος Φαρμακευτικής.
Διαθέσιμες θέσεις: 39 / 45
Εκδήλωση Ενημέρωσης 3
(Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, 14:00 - 16:00)
Παρουσίαση του Τμήματος Φαρμακευτικής :
• Ενημέρωση για τις σπουδές στο Τμήμα
• Επιστημονικά πεδία που καλύπτονται
• Έρευνα που διεξάγεται
• Επαγγελματικές διέξοδοι
• Γνωριμία με τα εργαστήρια.

Σημείο συνάντησης:
- Κεντρική είσοδος Τμήματος Φαρμακευτικής.
Διαθέσιμες θέσεις: 45 / 45
Εκδήλωση Ενημέρωσης 4
(Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, 16:00 - 18:00)
Παρουσίαση του Τμήματος Φαρμακευτικής :
• Ενημέρωση για τις σπουδές στο Τμήμα
• Επιστημονικά πεδία που καλύπτονται
• Έρευνα που διεξάγεται
• Επαγγελματικές διέξοδοι
• Γνωριμία με τα εργαστήρια.

Σημείο συνάντησης:
- Κεντρική είσοδος Τμήματος Φαρμακευτικής.
Διαθέσιμες θέσεις: 45 / 45