Νομική Σχολή
Εκδηλώσεις τμημάτος
Νομική Σχολή - Εκδήλωση Ενημέρωσης 1
(Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, 09:00 - 11:00)
Παρουσίαση της Νομικής Σχολής Αθηνών :
• Ενημέρωση για τις νομικές σπουδές.
• Γνωριμία με τους χώρους και τη βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής.

Σημείο προσέλευσης: είσοδος Νομικής Σχολής, Σόλωνος 57, Αθήνα.
Διαθέσιμες θέσεις: 0 / 150
Νομική Σχολή-Εκδήλωση Ενημέρωσης 2
(Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, 11:00 - 13:00)
Παρουσίαση της Νομικής Σχολής Αθηνών :
• Ενημέρωση για τις νομικές σπουδές.
• Γνωριμία με τους χώρους και τη βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής.

Σημείο προσέλευσης: είσοδος Νομικής Σχολής, Σόλωνος 57, Αθήνα.
Διαθέσιμες θέσεις: 0 / 150
Νομική Σχολή -Εκδήλωση Ενημέρωσης 3
(Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, 13:00 - 15:00)
Παρουσίαση της Νομικής Σχολής Αθηνών :
• Ενημέρωση για τις νομικές σπουδές.
• Γνωριμία με τους χώρους και τη βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής.

Σημείο προσέλευσης: είσοδος Νομικής Σχολής, Σόλωνος 57, Αθήνα.
Διαθέσιμες θέσεις: 102 / 150
Νομική Σχολή -Εκδήλωση Ενημέρωσης 4
(Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, 15:00 - 17:00)
Παρουσίαση της Νομικής Σχολής Αθηνών :
• Ενημέρωση για τις νομικές σπουδές.
• Γνωριμία με τους χώρους και τη βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής.

Σημείο προσέλευσης: είσοδος Νομικής Σχολής, Σόλωνος 57, Αθήνα.
Διαθέσιμες θέσεις: 150 / 150