Τμήμα Χημείας
Εκδηλώσεις τμημάτος
Παρουσίαση του Τμήματος Χημείας 1η ζώνη
(Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, 09:00 - 11:00)
Η Χημεία και οι εφαρμογές της 9-11 π.μ.
http://jupiter.chem.uoa.gr/chem/visits/info.html
Διαθέσιμες θέσεις: 8 / 200
Παρουσίαση του Τμήματος Χημείας 2η ζώνη
(Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, 11:00 - 13:00)
Η Χημεία και οι εφαρμογές της 11 π.μ. - 1 μ..μ.
http://jupiter.chem.uoa.gr/chem/visits/info.html
Διαθέσιμες θέσεις: 19 / 200